Briketi

Naš bukov briket je rađen od čvrste bukove piljevine, bez primesa i lepkova.
Rađen je hidrauličkim presama i 100% je ekološki .
Pakovanja su u džakovima od po 25 kg.

Slika 1. Izbacivanje briketa iz mašine

Izbacivanje briketa iz mašine

Slika 2. Izgled gotovog briketa

Pakovanje briketa Pakovanje briketa

 

Slika 3. Gotova pakovanja briketa od 25 kg

Pakovanje briketa Pakovanje briketa Pakovanje briketa